Hải Phòng xây dựng hàng trăm công trình giao thông, mỗi phường 1 công viên

03/03/2021 18:25

Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhất trí và đánh giá cao việc đầu tư xây dựng hàng trăm công trình giao thông trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Hải Phòng xây dựng hàng trăm công trình giao thông, mỗi phường 1 công viên 1

Những công trình cầu đường sẽ làm thay đổi diện mạo Hải Phòng

Ưu tiên xây dựng các công trình cầu đường

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố và các sở ngành liên quan, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng cơ bản nhất trí và đánh giá cao đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp chủ yếu, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đã được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình cầu đang thi công trên địa bàn thành phố.

Đối với công trình cầu Dinh, cầu Quang Thanh, tiếp tục tổ chức thi công trên cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm khánh thành trong tháng 6/2021.

Với công trình cầu Rào 1, ưu tiên bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng công trình, khẩn trương tháo dỡ Bến xe Cầu Rào, triển khai xây dựng song song các công viên thuộc Dự án, trước hết là công viên trên địa bàn quận Dương Kinh; phấn đấu khánh thành cuối tháng 12/2021.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo, tập trung triển khai các thủ tục đầu tư, bảo đảm khởi công trong năm 2021 các công trình: cầu Lại Xuân; cầu Bến Rừng; cầu Nguyễn Trãi; cầu Nghìn 2; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; nút giao Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 và một số nút giao thông khác mức trên địa bàn thành phố.

Đối với danh mục đầu tư các công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025, Thường trực Hải Phòng yêu cầu: Tập trung cao triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai, bảo đảm trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư các đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện; Đình Vũ - Lập Lễ - Lâm Động - Thủy Sơn (thuộc tuyến đường Vành đai 2) tại Kỳ họp giữa năm 2021, khởi công cuối năm 2021; đoạn tuyến Lập Lễ - Lưu Kiếm (thuộc tuyến đường Vành đai 3) tại Kỳ họp cuối năm 2021.

Nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng các công trình cầu kết nối Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình.

Riêng với các công trình cầu kết nối các quận, huyện, lập kế hoạch tổng thể triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Mỗi phường một công viên

Cũng trong ngày 2/3, Thành ủy Hải Phòng ra thông báo số 07-TB/VPTU về ý kiến của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo UBND các quận lập Đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường, trình UBND thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 16/3.

Nguyên tắc là mỗi phường xây dựng 1 công viên tại khu vực có đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, đảm bảo thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2 (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000m2 đến 10.000m2).

Đồng thời, ưu tiên xây dựng công viên các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động, hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi, trường hợp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân (đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, đảm bảo quyền lợi người dân).

Đối với các công viên lớn (trên 10.000m2) giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.

Bảo Nguyên