Hải quan - doanh nghiệp tăng cường quan hệ đối tác

26/09/2014 13:09

Các bên sẽ tổ chức các buổi tham vấn, kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật về hải quan; Hỗ trợ tuyên truyền doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, hạn chế...

Ngày 25/9, Tổng cục Hải quan cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã ký thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ đối tác.

hải quan - doanh nghiệp tăng cường quan hệ đối tác
Thực hiện tốt mối quan hệ Hải quan-DN sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên

Theo đó, các bên sẽ tổ chức các buổi tham vấn, kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật về hải quan; Phát hiện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi; Hỗ trợ tuyên truyền doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, hạn chế và ngăn ngừa các vi phạm pháp luật Hải quan...

Tổng cục Hải quan cho biết, hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác tương tự cũng sẽ được tiếp tục thực hiện với các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong nước giúp tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thương mại, đồng thời, xây dựng ngành Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.

Thảo Nguyên