Hải quan Singapore có quyền điều tra, bắt giữ như cảnh sát

08/11/2017 10:02

Đầu tuần này, Singapore đề xuất một số thay đổi trong Luật Xuất nhập cảnh, trong đó có thể cho phép các quan chức...

hải quan singapore có quyền điều tra, bắt giữ như cảnh sát

Quan chức thuộc cơ quan cửa khẩu và nhập cảnh có thể có quyền bắt giữ như cảnh sát

Dự thảo Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi được công bố lần đầu tiên tại Quốc hội Singapore sẽ cấp quyền cho giới chức xuất nhập cảnh được phép lục soát, bắt giữ, thẩm tra người ở khu vực bên trong và xung quanh cửa khẩu.

Những thay đổi trên được đưa ra nhằm đảm bảo những sự vụ việc liên quan đến an ninh tại các cửa khẩu sẽ được giải quyết nhanh chóng trong bối cảnh các mối đe dọa khó lường.

Như vậy, nếu dự thảo trên được thông qua và thành luật, tại sân bay Changi, nếu cảnh sát không có tại hiện trường, nhân viên ICA có thể thu thập danh tính cá nhân như hình ảnh, chi tiết hộ chiếu, dấu vân tay từ các hành khách di chuyển qua sân bay nếu cần thiết. 

Vân Trang