Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương là những ai?

10/03/2021 14:16

Các ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở VH,TT&DL và Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN&PTNT được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương là những ai? 1

Kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

Sáng 10/3, tại kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, trưởng các ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương; ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Văn Quân trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với số phiếu tín nhiệm cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI đối với các ông Vương Đức Sáng và ông Lương Văn Cầu do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 7 cán bộ do điều động công tác khác và nghỉ hưu theo quy định; bầu bổ sung 6 Ủy viên UBND tỉnh gồm các ông Bùi Văn Thăng - Bí thư Huyện ủy Nam Sách; Cao Ngọc Quang - Quyền Chánh thanh tra tỉnh; Trần Văn Hảo - Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng; Lê Hồng Diên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; Hoàng Văn Thực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bùi Sỹ Hoàn - Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Việt Hòa