Hai tháng, bội chi ngân sách hơn 25 nghìn tỷ

07/03/2016 15:53

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng...

hai tháng, bội chi ngân sách hơn 25 nghìn tỷ
Hai tháng, bội chi ngân sách hơn 25 nghìn tỷ - Ảnh minh họa

Luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% số thu tháng 1; Thu từ dầu thô ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% mức thực hiện tháng trước. Bộ Tài chính cho biết, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015. "

Trong tháng 2, ngân sách Nhà nước đã chi 81,73 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng, ngân sách chi 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2015. Như vậy, bội chi 2 tháng đầu năm ước đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

C.Sơn