Hai trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy được hình thành thế nào?

14/04/2017 11:41

Việc dời trạm thu phí là không thể bởi sẽ phát sinh thêm kinh phí và làm tăng thời gian hoàn vốn công trình.

Đình Quang