Hạn 20/4: Sữa chỉ giảm giá nhiều nhất đến 4%

16/04/2015 09:46

Theo Cục Quản lý giá, có 5 công ty đăng ký giảm giá sữa cho trẻ em nhưng mức cao nhất chỉ đến 4%.

hạn 20/4: sữa chỉ giảm giá nhiều nhất đến 4%
 

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa cho biết, đến hết ngày 15/4, thời điểm chót đăng ký lại giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã có 5 công ty thực hiện kê khai lại giá tại Bộ Tài chính, gồm MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Friesland Campina Việt Nam, Nestle Việt Nam, Dinh dưỡng 3A (sữa Abbott) và Tiên Tiến (nhà phân phối của Mead Johnson Nutrition Việt Nam). Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.

Các công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi, đồng thời đã thực hiện kê khai lại giá. Kết quả thực hiện kê khai lại giá có 50 sản phẩm kê khai giảm giá, mức giảm từ 0,4%-4%. Các mức giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Huy Tuấn