Hạn chế cấp mới dự án nhà ở thương mại

08/05/2014 16:05

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 177/TB - VPCP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 177/TB - VPCP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục hạn chế tối đa các dự án nhà ở thương mại, các dự án khu đô thị mới (nhưng không cấm theo đề xuất của Bộ Xây dựng). Đồng thời, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì cải cách thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư các dự án nhà ở xã hội, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhằm rút ngắn thời gian chuyển đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân.

Quỳnh Anh