Hạn chế giao thông thủy qua sông Đào Hạ Lý, phương tiện nào bị cấm?

09/02/2023 11:20

Sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng) hạn chế giao thông thủy, phương tiện thủy trong tháng 2 tại khu vực kiểm tra sự cố tuyến ống nước.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng) trong tháng 2/2023.

hạn chế giao thông thủy qua sông Đào hạ lý, phương tiện nào bị cấm?

Tháng 2/2023, sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng) hạn chế giao thông thủy, phương tiện thủy tại khu vực kiểm tra sự cố tuyến ống nước. Ảnh: minh họa

Cụ thể, theo đề nghị của Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động các tàu thuyền qua sông Đào Hạ Lý trong thời gian kiểm tra sự cố tuyến ống qua sông, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I công bố hạn chế giao thông phạm vi: khu vực từ km 2+400 đến km 3+000 sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng).

Theo đó, từ nay đến ngày 28/2/2023, sẽ hạn chế phương tiện có mớn nước chở hàng thực tế 1,8m tương ứng mực nước tại Trạm điều tiết ngã ba Niệm <+ 1.6 m (Hệ cao độ hải đồ).

Chi cục yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng có trách nhiệm liên hệ phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khu vực sông Đào Hạ Lý tổ chức thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phương tiện thủy hành trình trên sông Đào Hạ Lý - Hải Phòng phải chấp hành thông báo hạn chế và hiệu lệnh hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực; Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Kỳ Nam