Hạn chế giao thông thủy qua sông Đào Nam Định, tàu thuyền đi lại thế nào?

02/12/2022 18:12

Đường thủy công bố giao thông trên sông Đào Nam Định hạn chế trong 18 tháng để thi công cầu qua sông.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa sông Đào (Nam Định) trong 18 tháng để thi công cầu qua sông.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 2/12/2022 - 2/5/2024, hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu qua sông, tại khu vực Km 07+300 sông Đào Nam Định, thuộc địa phận phường Trần Hưng Đạo (bờ phải) và phường Cửa Nam (bờ trái), TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

hạn chế giao thông thủy qua sông Đào nam Định, tàu thuyền đi lại thế nào?

Giao thông thủy qua sông Đào, Nam Định sẽ hạn chế trong 18 tháng để thi công cầu qua sông. Ảnh: minh họa

Tất cả các phương tiện thủy nội địa khi hành trình trên tuyến vận tải thủy thi công trên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết khống chế bảo đảm ATGT đường thủy nội địa và các báo hiệu thông báo chỉ dẫn; Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Trước đó Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I đã có văn bản chấp thuận phương án của Công ty Cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C về bảo đảm giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, TP. Nam Định.

Các phương tiện tham gia thi công phải đủ đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Phải được bố trí đủ thuyền viên, người lái phương tiện về đảm nhận chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định. Thực hiện đăng ký đầy đủ các phương tiện tham gia thi công với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Chỉ được triển khai thi công khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về phương tiện thi công.

“Trong quá trình thi công dự án, không được làm ảnh hưởng đến tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa như luồng, hành lang bảo vệ luồng, hệ thống báo hiệu, công trình kè..., các công trình liên quan khác trên đường thủy nội địa và hoạt động của các cảng, bến thủy nội địa tại khu vực thi công”, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I yêu cầu.

Kỳ Nam