Hạn chế trái tuyến để giảm quá tải

15/05/2014 15:44

Theo ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay số học sinh lớp 6 tăng hơn 22.000 học sinh. 

Theo ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay số học sinh lớp 6 tăng hơn 22.000 học sinh.

hạn chế trái tuyến để giảm quá tải
Năm nay số học sinh lớp 6 tăng hơn 22.000 học sinh

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã họp với 30 trưởng phòng giáo dục các quận, huyện để có biện pháp chủ động trong xây dựng phương án tuyển sinh nhằm tránh tình trạng quá tải, với một giải pháp trọng tâm là hạn chế nhận học sinh trái tuyến. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà quản lý, phòng GD&ĐT phải quan tâm đến việc giao chỉ tiêu, phân tuyến hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cùng trên địa bàn có trường quá tải, có trường lại ít học sinh. Theo kế hoạch, đến ngày 22/5, các quận, huyện gửi kế hoạch tuyển sinh THCS về Sở.

V.A