Hạn mặn khốc liệt: Người lên phố tìm việc tăng mạnh (Kỳ 2)

24/05/2016 09:08

Hạn mặn ngày càng khốc liệt, đất đai không thể canh tác, nông dân miền Tây đổ về TP. HCM tìm kế mưu sinh.

Mai Huyên