Thác Sambuyeon: Truyền thuyết kể rằng một con rồng đã từng bay ra từ thác nước cao 20 m nằm ở tỉnh Gangwon này.
Thác Sambuyeon: Truyền thuyết kể rằng một con rồng đã từng bay ra từ thác nước cao 20 m nằm ở tỉnh Gangwon này.
Hàn Ly (Theo cnn)