Hàn Quốc giữ vị trí số 1 về đầu tư FDI tại Việt Nam

25/03/2015 18:52

Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 491,05 triệu USD.

hàn quốc giữ vị trí số 1 về đầu tư fdi tại việt nam
Ảnh minh họa

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong quý I/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD, chỉ bằng 55,1% so với cùng kỳ 2014.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, trong quý I không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm 2014 vì vậy số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm so với cùng kỳ. Dự án có quy mô nhất có số vốn 300 triệu USD của Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) thực hiện tại TP HCM với sản phẩm là hàng may mặc cao cấp.

Trong quý này, lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu về thu hút vốn FDI với 115 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,4 tỷ USD, chiếm 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Bán buôn bán lẻ sửa chữa với 38 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 123,36 triệu USD.

Theo Cục đầu tư nước ngoài, quý này Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 491,05 triệu USD, chiếm 26,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

BritishVirgin Islands đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 351,59 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 294,36 triệu USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư.

Trong ba tháng đầu năm, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,05 tỷ USD, tăng 7% với cùng kỳ năm 2014. 

C.Sơn