Hàn Quốc viện trợ 1,5 triệu USD bảo trì đường cao tốc Việt Nam

13/05/2015 06:50

Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý bảo trì đường cao tốc thông qua Dự án hỗ trợ...

hàn quốc viện trợ 1,5 triệu usd bảo trì đường cao tốc việt nam
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý bảo trì đường cao tốc thông qua Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý bảo trì đường cao tốc. Dự án này được Tổng cục Đường bộ VN và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thống nhất dự thảo biên bản vào ngày 7/5/2015.

Theo biên bản này, dự án được triển khai trong hai năm, với tổng kinh phí 1,5 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Trong khuôn khổ của dự án sẽ xây dựng các sổ tay hướng dẫn và quy định về quản lý và khai thác đường cao tốc; Nâng cao năng lực quản lý và khai thác mạng lưới đường cao tốc cho các tổ chức thuộc Bộ GTVT và các bên liên quan qua hoạt động đào tạo nhân lực phụ trách hệ thống quản lý khai thác đường cao tốc (O&M); Cung cấp các thiết bị liên quan để cải thiện hệ thống O&M.

Trần Duy