Hanel ký hợp tác chiến lược với VNPT về viễn thông - CNTT

16/06/2015 11:31

Việc hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn việc triển khai và phân phối các sản phẩm, dịch vụ.

Keyword đầu tiên có dấu
Lãnh đạo Hanel và VNTP ký kết hợp tác chiến lược.

Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel – TS Nguyễn Quốc Bình và Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT – TS Phạm Đức Long đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông – CNT.

Mục tiêu của việc hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc triển khai và phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – CNTT trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, Hanel và VNPT sẽ cùng phối hợp triển khai các hoạt động trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mỗi bên, nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng hiệu quả đối với nhu cầu về ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Hai bên đặc biệt chú trọng các lĩnh vực như dịch vụ công và chính quyền điện tử, lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và hạ tầng CNTT – truyền thông.

Hanel có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh các giải pháp CNTT- truyền thông trên thị trường Việt Nam và khu vực. Tập đoàn VNPT có thế mạnh về cơ sở hạ tầng, mạng lưới viễn thông – CNTT phủ khắp toàn quốc.

Sự kết hợp của 2 doanh nghiệp với những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau như Hanel và VNPT chắc chắn sẽ mang đến lợi ích không những cho cả hai bên, mà còn cho sự phát triển chung của thị trường viễn thông – CNTT Việt Nam.

T.Bình