Hàng chục nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng sắp hết hạn

07/07/2018 11:45

Cục Đường thủy nội địa VN khuyến cáo người dân nên đổi sớm để tránh tình trạng quá tải vào thời hạn cuối.

hàng chục nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng sắp hết hạn

Hồ sơ cấp lại sẽ do cơ quan đã cấp bằng, thuyền trưởng trước đó thực hiện (Cục Đường thủy nội địa VN, Sở GTVT; Cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy)

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, hiện ngành đường thủy đã cấp hơn 390.000 giấy chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa các loại. Trong số này có hàng chục nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn được cấp trước 1/1/2015 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 có hiệu lực thi hành và chưa cấp đổi) và sắp hết giá trị sử dụng.

Ngày 7/7, ông Đỗ Minh Tiến, Phó phòng Quản lý phương tiện và thuyền viên Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, trước năm 2015, giấy tờ chứng nhận điều khiển phương tiện thuyền viên được gọi là “Bằng thuyền trưởng, máy trưởng” các hạng và không quy định thời hạn sử dụng. Còn theo quy định từ năm 2015, người đảm nhận chức danh thuyền trưởng, máy trưởng được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng (gồm 4 hạng), máy trưởng (3 hạng) và có hiệu lực 5 năm. Hồ sơ cấp lại do cơ quan đã cấp bằng, thuyền trưởng trước đó, giải quyết (Cục Đường thủy nội địa VN, Sở GTVT; Cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy). 

“Theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng được cấp trước ngày 1/1/2015 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2019. Trước thời hạn 31/12/2019, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hợp pháp cần lưu ý làm hồ sơ đề nghị cấp lại, tránh tình trạng quá tải vào thời hạn cuối”, ông Tiến khuyến cáo và cho biết, các lực lượng cảng vụ đường thủy cũng được giao nhiệm vụ tuyên truyền để doanh nghiệp, thuyền viên biết về quy định đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng.

Được biết, Thông tư 56 ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT cũng quy định rõ thời hạn sử dụng bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện được cấp trước 1/1/2015 và hướng dẫn việc cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tương ứng. Ngoài bằng thuyền trưởng, máy trưởng, còn có 6 loại chứng chỉ chuyên môn (chứng chỉ lái, thợ máy, thủy thủ) cũng phải chuyển đổi, cấp lại chứng chỉ chuyên môn mới.

Huy Lộc