1. Ẩn mình trong một hòn đảo nhỏ là một kho tàng màu sắc rực rỡ khiến người ta ngỡ nó như được vẽ bởi một họa sĩ, đó là hồ General Carrera (động đá cẩm thạch) ở Chile.
1. Ẩn mình trong một hòn đảo nhỏ là một kho tàng màu sắc rực rỡ khiến người ta ngỡ nó như được vẽ bởi một họa sĩ, đó là hồ General Carrera (động đá cẩm thạch) ở Chile.
Phan Hằng (Theo Insider)