Hàng hải đề xuất không tăng giá hoa tiêu với tàu biển

17/05/2020 09:14

Cục Hàng hải VN đề xuất không tăng giá hoa tiêu đối với tàu biển tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 54/2018.

Hàng hải đề xuất không tăng giá hoa tiêu với tàu biển 1
Cục Hàng hải VN đề nghị giữ nguyên khung giá hoa tiêu tại Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 54/2018 đối với cả tàu biển nội địa và tàu hoạt động tuyến quốc tế để ổn định thị trường - Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa có tờ trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 54/2018 của Bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam gửi Bộ GTVT.

Cục Hàng hải VN cho biết, thời gian qua, đa số các công ty hoa tiêu hàng hải đều có ý kiến về việc giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cung cấp cho tàu vận tải nội địa rất thấp, không bù đắp chi phí cho một tuyến dẫn tàu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp vận tải gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hãng tàu nội địa, việc điều chỉnh tăng giá sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

“Để ổn định giá dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong dự thảo Thông tư chưa xem xét điều chỉnh dịch vụ hoa tiêu nội địa trong giai đoạn này mà chỉ xem xét sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động”, tờ trình nêu rõ.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, mức giá dịch vụ hoa tiêu quy định tại Thông tư 54/2018 của Bộ GTVT đang có mức tối thiểu từ 22,5 - 54 đồng/GT/hải lý; mức giá tối đa từ 25 - 60 đồng/GT/hải lý (tùy từng tuyến dẫn tàu).

Riêng dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với tàu thuyền vào hoặc rời, di chuyển trong khu vực dàn khoan dầu khí, cảng dầu khí ngoài khơi giá tối thiểu là 135 đồng/GT, giá tối đa là 150 đồng/GT. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với tàu thuyền di chuyển trong cảng có sử dụng dịch vụ hoa tiêu mà khoảng cách dẫn tàu dưới 5 hải lý giá tối thiểu là 54 đồng/GT, giá tối đa là 60 đồng/GT.

Cũng tại tờ trình, Cục Hàng hải VN kiến nghị giữ nguyên khung giá dịch vụ hoa tiêu đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế như quy định tại Thông tư 54/2018 để ổn định thị trường do mức giá hoa tiêu hàng hải đã được quy định trong nhiều năm và được các hãng tàu chấp nhận.

N.Khánh