Hàng hải lên phương án ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới

30/04/2020 08:20

Cục Hàng hải VN đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật giải pháp phòng, chống dịch theo mức độ nguy cơ và đặc thù các tuyến vận tải.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Cục Hàng hải VN đề nghị các đơn vị rà soát, cập nhật phương án vận tải theo từng nhóm nguy cơ, đảm bảo triển khai hiệu quả Chỉ thị 19 của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng hải (CVHH), hiệp hội, doanh nghiệp (DN) triển khai Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đảm bảo cho hoạt động vận tải biển được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với thuyền viên, hành khách trên tàu biển vào, rời cảng biển, phương tiện vận tải thủy trên các tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại.

Theo đó, Cục Hàng hải VN yêu cầu các CVHH phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và DN cảng biển, vận tải biển, đại lý hàng hải khẩn trương rà soát, cập nhật phương án, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại các tỉnh, thành phố và đặc thù của tuyến vận tải hàng hóa, hành khách bằng tàu biển và phương tiện thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

“Các CVHH phải phối hợp với các hiệp hội và DN cảng biển tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho các tổ chức, cá nhân có liên quan các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ GTVT và hướng dẫn của WHO, Tổ chức hàng hải quốc tế”, văn bản nêu.

N.Khánh