Hàng hải tiếp tục “nới” cơ chế cho thuyền viên giữa tâm dịch Covid-19

07/08/2020 12:35

Cục Hàng hải sẽ xem xét gia hạn thời gian hồi hương của thuyền viên trên cơ sở thỏa thuận giữa thuyền viên và chủ tàu…

Hàng hải tiếp tục “nới” cơ chế cho thuyền viên giữa tâm dịch Covid-19 1
Trên cơ sở đề nghị của chủ tàu và thỏa thuận giữa các bên liên quan, Cục Hàng hải sẽ xem xét, gia hạn việc gia hạn thời gian hồi hương của thuyền viên - Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa có văn bản gửi các hiệp hội chủ tàu, tổ chức quản lý và cung ứng thuyền viên về việc gia hạn thời gian làm việc trên tàu cho thuyền viên theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Thời gian qua, Cục Hàng hải VN có nhận được văn bản của một sổ chủ tàu đề nghị gia hạn thời gian làm việc trên tàu cho thuyền viên do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, chủ tàu gặp khó khăn khi đưa thuyền viên hồi hương.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Hàng hải đề nghị các hiệp hội, chủ tàu và đơn vị liên quan căn cứ vào thông báo của ILO ngày 7/4/2020 lưu ý các vấn đề lao động hàng hải và virut corona, trong đó có đề cập nội dung Hết hạn hợp đồng lao động thuyền viên tại Mục 3, điểm 17, 18 (trang 10).

Đồng thời, căn cứ Nghị định số 121/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Công ước lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển để nghiên cứu thực hiện chính sách với thuyền viên.

“Trong trường hợp chủ tàu gặp khó khăn khi đưa thuyền viên hồi hương, trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ tàu và thuyền viên đồng ý gia hạn hợp đồng, các chủ tàu gửi văn bản đề nghị về Cục Hàng hải VN để xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hồi hương của thuyền viên trong thời gian phù hợp”, văn bản nêu rõ.

N.Khánh