Hàng hóa xuất khẩu sẽ được kiểm tra thực tế 100%

04/08/2014 17:56

Công chức kiểm hóa phải ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Tài chính vừa có băn bản yêu cầu phải kiểm tra thực tế 100% đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định. Công chức kiểm hóa phải ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.


Quy định này nằm trong văn bản số 10024/BTC-TCT vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng gian lận hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Trong văn bản trên, Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan thuế, hải quan tập trung vào 3 nhóm giải pháp:

1- Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, của tờ khai hải quan, của nguồn tiền thanh toán qua tài khoản vãng lai từ thương nhân nước ngoài phải là số lượng tiền được người mang qua cửa khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan phù hợp với chứng từ liên quan;

2- Kiểm tra tài khoản vãng lai mà thương nhân nước ngoài mở tại NHTM  Việt Nam để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có liên quan đến việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền;

3- Thực hiện kiểm tra việc xuất, nhập tồn kho hàng hóa và các chứng từ liên quan đến xuất, nhập, tồn kho hàng hóa đối chiếu với những chứng từ, hồ sơ khai hải quan liên quan theo tháng hoặc theo thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan XK hàng hóa để phát hiện các trường hợp chênh lệch giữa xuất kho với nhập kho và tồn kho… nhằm xử lý kịp thời và kiên quyết các trường hợp gian lận hoàn thuế GTGT.
 

Cao Sơn