Hàng không Mỹ gắn chip ngăn thất lạc hành lý

14/09/2016 09:16

Hàng không Mỹ rốt ráo cải tiến công nghệ mới nhằm tăng cường khả năng theo dõi, hạn chế thất lạc hành lý.

Trang Trần