Hàng loạt cán bộ ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật

29/10/2019 10:31

Hàng loạt đơn vị, cán bộ liên quan đến sai phạm giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án ở TP. Cẩm Phả bị yêu cầu xử lý.

Hàng loạt cán bộ ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật 1
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kết luận về những sai phạm của các đơn vị, cá nhân ở Cẩm Phả

Ngày 28/10, trong buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cẩm Phả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có những đánh giá, kết luận về những sai phạm của đơn vị này.

Theo đó, Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả trong quá trình tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ chưa đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn để vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án: Dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dương; dự án khu du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông; dự án tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 18 với Tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông.

Bí thư và phó bí thư chi bộ chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng đảng của chi bộ, chưa sâu sát trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Riêng Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án trên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; có các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục hậu quả đối với 3 dự án có vi phạm nêu trên.

Thực hiện quy trình theo quy định của Đảng để xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và những người có vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tham mưu trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường chưa đúng quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cụ thể danh sách gồm các ông: Hoàng Hồng Quân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Nguyễn Công Thọ, Bí thư Đảng ủy phường Mông Dương, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phạm Hùng Cự, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Vũ Đình Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; UBND và Hội đồng xét duyệt thẩm định, xét duyệt nguồn gốc đất của phường Mông Dương và phường Cửa Ông; Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Hoàng Văn Bốn, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP Cẩm Phả; các ông là lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả đã trực tiếp ký, ban hành quyết định thu hồi đất quyết định phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản báo cáo kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý theo quy định.

"Chuyển Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả; giám sát Thanh tra TP Cẩm Phả trong thực hiện thanh tra và kết luận đối với dự án khu du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông và dự án tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 18 với Tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông...", kết luận nêu rõ.

Hữu Tuấn