Hàng loạt cán bộ Viện kiểm sát nhân dân ở Lai Châu bị kỷ luật vì đánh bạc

25/06/2020 15:59

UBKT Tỉnh ủy vừa xem xét, kỷ luật các cán bộ vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm.

Hàng loạt cán bộ Viện kiểm sát nhân dân ở Lai Châu bị kỷ luật vì đánh bạc 1
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Ngày 25/6, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, tại kỳ họp thứ 41, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, cách chức Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ đối với ông Đỗ Văn Hiếu (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ); cách chức Chi ủy viên Chi bộ 4 đối với ông Nguyễn Văn Cường (Kế toán trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu).

Cảnh cáo đối với ông Lò Văn Vượng (Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn); ông Nguyễn Trọng Hùng (Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Phó trưởng Phòng 1); ông Nguyễn Hữu Toàn (Kiểm sát viên Phòng 1); ông Bàn Văn Hòa (bảo vệ); ông Nguyễn Văn Vũ (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu); ông Nguyễn Minh Đức (lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ). Khiển trách đối với ông Vũ Đức Hoàng (Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu).

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nông Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu và ông Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu.

Các trường hợp nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Theo ông Nông Văn Hải - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, cá nhân ông và nhiều cán bộ của đơn vị đã tổ chức đánh bạc nhiều lần (từ 2011 - 2019) tại nhà bảo vệ cơ quan. Người nào đó đã cài máy camera quay lén và tháng 2/2020 gửi video quay được tới lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng, Viện kiểm sát tối cao. Hiện cá nhân ông Nông Văn Hải đã bị đình chỉ công tác.

Minh Chuyên