Hàng loạt công trình ở TP.HCM bị ngừng cấp phép vì... thi công ẩu

02/07/2018 18:19

Sở GTVT TP.HCM đã tạm thời ngưng cấp giấy phép thi công một số công trình thi không đảm bảo về ATGT...

Hàng loạt công trình ở TP.HCM bị ngừng cấp phép vì... thi công ẩu 1
Sở GTVT TP.HCM tạm thời nhưng cấp giấy phép thi công một số công trình thi công ẩu

Ngày 2/7, Sở GTVT TP HCM cho biết, trên cơ sở thông tin phản ánh về tình hình thi công các công trình vi phạm an toàn, Sở đã tạm thời ngưng cấp giấy phép thi công các công trình để xảy ra các tồn tại không đảm bảo về ATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cụ thể, gồm Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng cấp Nước, Công ty cổ phần Xây dựng số 5, Công ty Cổ phần cấp nước Bển Thành, Công ty TNHH Lộc An Khang, Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè, Công ty TNHH Công trình cấp thoát nước và hạ tầng đô thị M.A.T, Công ty TNHH Hoa Nam, Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị thành phố, Liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon, Liên danh Nihon Suido Consultants Co., ltd., Nippon Koei Co., ltd., Grontmij A/s và Viwase cho đến khi các tồn tại nêu trên được khắc phục triệt để.

Sở yêu cầu Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cô phần Cấp nước Bển Thành, Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, Ban QLĐT Xây dựng công trình Giao thông đô thị thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đúng quy định về thi công công trình trên phạm vi đường bộ đang khai thác; báo cáo, giải trình cụ thể về Sở GTVT.

Đồng thời Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở tăng cường theo dõi, xử lý nghiêm tình trạng thi công sai quy định gây ra các tồn tại, bất cập nêu trên.

Đỗ Loan