Hàng loạt đoàn tàu phải đổi lịch trình để thi công dự án "khủng" 7.000 tỷ

19/04/2021 16:45

Nhiều đoàn tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam phải thay đổi lịch trình, giờ chạy từ ngày 4/5 tới do thi công nâng cấp dự án gói 7.000 tỷ.

hàng loạt đoàn tàu phải đổi lịch trình để thi công dự án "khủng" 7.000 tỷ

Ảnh hưởng thi công các dự án nâng cấp đường sắt Bắc - Nam gói 7.000 tỷ, hàng loạt tàu trên tuyến này thay đổi lịch trình, giờ tàu

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 4/5, ngành Đường sắt sẽ thay đổi lịch trình, giờ tàu đi - đến các ga trên tuyến Bắc - Nam do triển khai thi công các dự án cải tạo, nâng cấp gói 7.000 tỷ trên tuyến này.

Theo đó, tuyến Sài Gòn - Hà Nội chạy hàng ngày các tàu SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng chạy hàng đôi tàu SE21/SE22; Tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy hàng ngày đôi tàu SNT1/SNT2; Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy tàu SPT1/SPT2 các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật hàng tuần.

Giờ tàu xuất phát các mác tàu Thống nhất tại 2 ga Hà Nội, Sài Gòn vẫn giữ nguyên nhưng giờ đi, đến các ga dọc đường, đến ga cuối thay đổi. Hành trình cả chuyến kéo dài so với trước đây khoảng 1 - 3 giờ.

Cụ thể, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy tại Vinh lúc 1h52, tại Đồng Hới lúc 6h13, tại Đà Nẵng lúc 12h49, tại Diêu Trì lúc 19h50, tại Nha Trang lúc 0h14, đến ga Sài Gòn lúc 9h12.

Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15h20, chạy tại Vinh lúc 22h05, tại Đồng Hới lúc 2h36, tại Đà Nẵng lúc 9h28, tại Diêu Trì lúc 16h01, tại Nha Trang lúc 020h47, đến ga Sài Gòn lúc 5h50.

Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h00, chạy tại Vinh lúc 12h35, tại Đồng Hới lúc 17h11, tại Đà Nẵng lúc 23h52, tại Diêu Trì lúc 6h35, tại Nha Trang lúc10h54, đến ga Sài Gòn lúc 20h02.

Chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25, chạy tại Nha Trang lúc 3h20, tại Diêu Trì lúc 7h56, tại Đà Nẵng lúc 14h19, tại Đồng Hới 20h52, tại Vinh lúc 1h48, đến ga Hà Nội lúc 8h30.

Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h20, chạy tại Nha Trang lúc 23h31, tại Diêu Trì lúc 3h59, tại Đà Nẵng lúc 10h45, tại Đồng Hới 17h23, tại Vinh lúc 22h01, đến ga Hà Nội lúc 5h21.

Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h00, chạy tại Nha Trang lúc 14h06, tại Diêu Trì lúc 18h36, tại Đà Nẵng lúc 1h09, tại Đồng Hới 7h44, tại Vinh lúc 12h31, đến ga Hà Nội lúc 19h52.

Các mác tàu khu đoạn khác cũng thay đổi giờ tàu. Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h40, đến Đà Nẵng lúc 6h25; chiều ngược lại, tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 8h47, đến ga Sài Gòn lúc 5h20.

Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h20, đến Nha Trang lúc 6h15; Tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 19h30, đến ga Sài Gòn 4h15.

Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 11h05; Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h20, đến ga Sài Gòn lúc 17h56.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hành trình tàu tuyến Hà Nội - Vinh thay đổi, kéo dài khoảng từ 15 phút đến 1 giờ so với trước. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến Vinh lúc 5h20; Tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h25, đến ga Hà Nội lúc 5h42.

Tàu SE35 xuất phát ga Hà Nội lúc 13h00, đến Vinh lúc 19h50; Tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 13h30, đến ga Hà Nội lúc 20h45.

Trước đó, ngành Đường sắt thông báo áp dụng chính sách giảm giá vé hè từ 21/5 đến 15/8/2021 đến 40% đối các mác tàu tuyến Bắc - Nam.

Kỳ Nam