Hàng loạt tàu khách chất lượng cao sắp thay đổi giờ chạy

13/05/2018 11:27

Đường sắt áp dụng biểu đổ chạy tàu, trong đó thay đổi giờ nhiều đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Thống Nhất.

hàng loạt tàu khách chất lượng cao sắp thay đổi giờ chạy

Đường sắt thay đổi giờ tàu khách Thống Nhất từ 15/5/2018

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, từ 15/5 sẽ áp dụng biểu đồ chạy tàu hè, đặc biệt sẽ thay đổi lịch trình một số mác tàu khách Thống Nhất để phù hợp hơn với nhu cầu của hành khách.

Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h20, chạy ga Vinh lúc 3h56, Đồng Hới vào lúc 8h04, Huế vào lúc 10h59, Đà Nẵng vào lúc 13h41, Diêu Trì vào lúc 18h51, Nha Trang vào lúc 22h26, Sài Gòn vào lúc 5h45.

Ở chiều ngược lại, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21h55, chạy ga Nha Trang vào lúc 4h54, Diêu Trì vào lúc 8h41, Đà Nẵng vào lúc 13h53, Huế vào lúc 16h26, Đồng Hới vào lúc 19h40, Vinh vào lúc 23h42, đến Hà Nội vào lúc 5h30. Tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19h30, chạy ga Vinh lúc 1h23, Đồng Hới vào lúc 5h35, Huế vào lúc 8h37, Đà Nẵng vào lúc 11h23, Diêu Trì vào lúc 17h31, Nha Trang vào lúc 21h12, đến Sài Gòn vào lúc 4h45.

Cùng đó, tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h45, chạy ga Nha Trang vào lúc 3h21, Diêu Trì vào lúc 7h11, Đà Nẵng vào lúc 12h45, Huế vào lúc 15h31, Đồng Hới vào lúc 18h40, Vinh vào lúc 22h47, đến Hà Nội vào lúc 4h50.

Theo biều đồ chạy tàu cũ, tàu SE1 xuất phát Hà Nội lúc 19h30, đến Sài Gòn lúc 4h39; tàu SE2 xuất phát Sài Gòn lúc 19h30, đến Hà Nội lúc 4h50. Tàu SE3 xuất phát Hà Nội lúc 22h00, đến Sài Gòn lúc 5h25; tàu SE4 xuất phát Sài Gòn lúc 22h00, đến Hà Nội lúc 5h30.

Đây là các mác tàu sử dụng các toa xe thế hệ 3 đóng mới chất lượng cao. Hành khách đi các mác tàu SE1, SE2, SE3, SE4 được phục vụ suất ăn miễn phí trên tàu.

Thanh Thúy