Từ ngày 21-23/8, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tăng cường 900 cán bộ, nhân viên, học viên vào làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.  Ảnh: Trung tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y động viên, chúc các cán bộ, nhân viên, học viên lên đường hỗ trợ miền Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ sáng 21/8.
Từ ngày 21-23/8, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tăng cường 900 cán bộ, nhân viên, học viên vào làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Trung tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y động viên, chúc các cán bộ, nhân viên, học viên lên đường hỗ trợ miền Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ sáng 21/8.
Theo mod.gov.vn