Hàng qua cảng biển giữ đà tăng dù tàu cập cảng giảm

30/03/2022 15:19

Lượt tàu biển và phương tiện thủy nội địa đều giảm, song, lượng hàng cảng biển Việt Nam tiếp nhận trong 2 tháng đầu năm vẫn tăng...

Theo thống kê của Cục Hàng hải VN, trong 2 tháng đầu năm 2022, hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp nhận 16.397 lượt tàu biển. Trong đó, lượt tàu ngoại thông qua đạt 7.993 lượt, giảm 8%. Lượt tàu nội thông qua đạt 8.404 lượt, giảm 10% so với cùng kỳ 2021.

hàng qua cảng biển giữ đà tăng dù tàu cập cảng giảm

Hai tháng đầu năm, lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn đón nhận nhiều tín hiệu tích cực dù lượt phương tiện có sự bấp bênh - Ảnh minh họa

“Điểm sáng” trong nhóm tàu biển thông qua cảng biển những tháng đầu năm là số lượt tàu xuất nhập cảnh đạt mức tăng trưởng hai con số, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước với 1.120 lượt.

Cùng thời gian này, tổng số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển Việt Nam đạt 50.500 lượt, giảm 4 % so với cùng kỳ năm 2021. Riêng lượt tàu thông qua bằng phương tiện cấp VR-SB đạt 5.652 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù lượt phương tiện giảm, song, Cục Hàng hải cho biết, khối lượng hàng qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, khối lượng hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt gần 77 triệu tấn, tăng nhẹ 1%.

Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 35,1 triệu tấn, tăng 6%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện VR-SB đạt 10 triệu tấn, tăng tới 28%.

N.Khánh