12. Mệt mỏi kéo dài: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi liên tục trong hơn 1 tháng hoặc cảm thấy khó thở khi không ngủ trước đó, hãy đi khám bác sĩ. Bệnh bạch cầu và ung thư hạch thường gây ra mệt mỏi kéo dài.
12. Mệt mỏi kéo dài: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi liên tục trong hơn 1 tháng hoặc cảm thấy khó thở khi không ngủ trước đó, hãy đi khám bác sĩ. Bệnh bạch cầu và ung thư hạch thường gây ra mệt mỏi kéo dài.
Linh Trang (Theo RD)