13. Nhức đầu mãn tính: Nếu bạn không dễ bị đau nửa đầu và không bao giờ bị đau đầu, nhưng đột nhiên thấy mình xuất hiện cơn đau mọi lúc, đó có thể là dấu hiệu của khối u não, gây đau bằng cách gây áp lực vào dây thần kinh.
13. Nhức đầu mãn tính: Nếu bạn không dễ bị đau nửa đầu và không bao giờ bị đau đầu, nhưng đột nhiên thấy mình xuất hiện cơn đau mọi lúc, đó có thể là dấu hiệu của khối u não, gây đau bằng cách gây áp lực vào dây thần kinh.
Linh Trang (Theo RD)