Hành trình 16 năm ròng rã kêu oan của ông Huỳnh Văn Nén

04/11/2014 18:23

Không chỉ cha con ông Huỳnh Văn Nén, gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Phúc Thành mà cả chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cũng hết lòng kêu oan cho ông Nén trong suốt 16 năm.