Hành trình đưa đại gia khét tiếng Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn ra ánh sáng

22/04/2020 13:39

Vợ chồng đại gia khét tiếng Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm cuối cùng cũng phải tra tay vào còng, trả giá cho những hành vi ngang ngược...

Tiến Nguyễn