Hành trình "truy" xe "giỡn mặt" đăng kiểm

28/04/2014 06:55

Trực tiếp đi cùng Tổ công tác đặc biệt của Cục Đăng kiểm VN, PV Báo Giao thông đã ghi lại hành trình mật phục "truy" dấu vết của các xe hoán cải cơi nới thùng chở quá tải ...