Hấp dẫn cuộc thi tiếng hát Báo Giao thông và Ban QLDA2

06/03/2015 18:15

Cùng xem những cán bộ, phóng viên công tác tại BQLDA2, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT họ hát gì...

Hoàng Nam