Hậu Giang có 3 đơn vị chi hơn 11,4 tỷ mua kit test của Công ty Việt Á

05/05/2022 17:51

Trong năm 2020 và 2021, Hậu Giang có 3 đơn vị mua kit test của Công ty Việt Á với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 đối với Sở Y tế tỉnh và 14 các đơn vị trực thuộc.

Hậu Giang có 3 đơn vị chi hơn 11,4 tỷ mua kit test của Công ty Việt Á 1

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang là 1 trong 3 đơn vị ở Hậu Giang có mua kit test của Công ty Việt Á.

Theo đó, từ năm 2020-2021, Sở Y tế đã thực hiện 47 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit test, vaccine... với tổng kinh phí hơn 149 tỷ đồng.

Qua thanh tra 37/47 gói thầu, đoàn phát hiện có 21 gói thầu chưa đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; 2 gói thầu phê duyệt dự toán không đúng thẩm quyền; 1 gói thầu quyết định chỉ định thầu nhiều hơn một đơn vị trúng thầu; 2 gói thầu chênh lệch giá.

Thanh tra tại một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đoàn thanh tra cũng phát hiện một số sai sót tương tự trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm, như: chưa đăng tải thông báo kết quả trúng thầu; việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định…

Cũng theo kết luận thanh tra, ngành Y tế Hậu Giang từ năm 2020 - 2021 có 3 đơn vị thực hiện các hợp đồng mua sắm liên quan Công ty Việt Á, gồm: Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa TP Ngã Bảy với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế thực hiện 3 hợp đồng mua 16.128 test với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ký 2 hợp đồng mua 10.500 test với số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Cả 2 đơn vị này đã thanh toán 100% hợp đồng cho Công ty Việt Á.

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh và các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục việc đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định. Thời hạn thực hiện trong quý 2/2022.

Các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các đơn vị có các gói thầu ký sai thẩm quyền, mượn trước hàng hóa sau đó mới thực hiện chỉ định thầu và quyết định chỉ định thầu thực hiện không đúng quy định.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng phòng nghiệp vụ Dược (Sở Y tế), thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện chưa phù hợp quy định như đã nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có những hạn chế, sai sót như kết luận nêu.

Lê An