Hậu Giang kiểm điểm 21 tập thể và cá nhân liên quan sai phạm

25/10/2018 19:48

Hậu Giang đã có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày 25/10, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 344/KL-TTCP ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể và cá nhân có liên quan đến những sai phạm được nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, có 4 tập thể gồm UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; 17 cá nhân là Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thời điểm thanh tra.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về Kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường; đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kết luận đã chỉ ra hàng loạt các sai sót trong công tác quản lý đất đai ở nơi đây khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở.

Nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất… dẫn đến số tiền phải thu hồi trên 228 tỉ đồng.

Ngoài ra Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời xem xét cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang đã xử lý được trên 176 tỉ. Trong đó, thu hồi các Giấy chứng nhận QSDĐ cấp sai quy định với số tiền trên 99 tỉ đồng; Truy thu số tiền trên 28 tỉ của 8 trường hợp còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; Thu hồi, giảm trừ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản trên 811 triệu đồng...

Lê An