Hậu Giang mời đầu tư 7 cây cầu dân sinh theo hình thức BOT

30/05/2018 18:32

UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 7 cầu dân sinh.

hậu giang mời đầu tư 7 cây cầu dân sinh theo hình thức bot

Hậu Giang mời gọi đầu tư xây dựng 7 dự án cầu dân sinh theo hình thức BOT. Ảnh Lê An

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần từng bước hoàn thành quy hoạch giao thông tỉnh Hậu Giang, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 07 dự án cầu dân sinh theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Các dự án bao gồm: cầu dân sinh Phường 7, (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) với dự kiến tổng vốn đầu tư 52.456.000.000 đồng; cầu dân sinh Tư Sáng (TP Vị Thanh), dự kiến tổng vốn đầu tư 38.577.000.000 đồng; cầu dân sinh Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), dự kiến tổng vốn đầu tư 27.371.000.000 đồng; cầu dân sinh Mười Ba Ngàn (Đường tỉnh 926, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), dự kiến tổng vốn đầu tư 46.209.000.000 đồng; cầu dân sinh Lái Hiếu (Đường tỉnh 928, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), dự kiến tổng vốn đầu tư 45.278.000.000 đồng; cầu dân sinh Đông Phước (huyện Châu Thàn, tỉnh Hậu Giang), dự kiến tổng vốn đầu tư 27.204.000.000 đồng; cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), dự kiến tổng vốn đầu tư  76.396.000.000 đồng.

Theo đó, các dự án này sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Tùy theo dự án, sẽ có hợp đồng thời gian thu phí khác nhau dự kiến 22-35 năm. Sau khi hết hạn, Nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh giao Sở GTVT là bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Đồng thời, cơ quan đầu mối chủ trì công tác chuẩn bị, đàm phán, ký kết, quản lý, thực hiện hợp đồng dự án với nhà đầu tư, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Theo đại diện Sở GTVT,  hiện tại Sở đang chuẩn bị để trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu. Dự kiến giữa tháng 6/2018 sẽ hoàn thành để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.