HĐND Đà Nẵng họp bất thường, có miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh?

22/11/2017 11:16

HĐND TP Đà Nẵng đã gửi giấy triệu tập cuộc họp bất thường để bàn công tác nhân sự...

hĐnd Đà nẵng họp bất thường, có miễn nhiệm ông nguyễn xuân anh?

HĐND Đà Nẵng họp bất thường, có miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh?

Theo đó, phiên họp bất thường sẽ bắt đầu từ 8h sáng 24/11. Nội dung phiên họp tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của HĐND TP Đà Nẵng. Thường trực HĐND cũng bàn về chức vụ của Chủ tịch HĐND thành phố hiện do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm.

Thời gian qua, ông Xuân Anh có đơn xin vắng mặt vì lý do gia đình, Thường trực HĐND TP phân công ông Nguyễn Nho Trung tạm thời phụ trách HĐND TP. Tại chương trình "HĐND với cử tri" Đà Nẵng vào 14/11 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Anh cũng vắng mặt, ông Nguyễn Nho Trung trực tiếp chủ trì chương trình.

Được biết, sau phiên họp bất thường vào ngày 24/11, HĐND TP Đà Nẵng cũng tìm ra người sẽ trực tiếp điều hành kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào các ngày 5,6,7-12 tới đây.

Vĩnh Nhân