HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch tỉnh

05/07/2019 14:25

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ diễn ra chiều nay.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) khóa XIII để miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp sẽ trình bày một số tờ trình quan trọng như: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục.

Tại đây, Quảng Ninh tiến hành thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 27/6, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 47/47 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Hữu Tuấn