Hé lộ lương khủng của nhân viên Công ty Mua bán nợ Việt Nam

19/07/2017 09:16

Báo cáo gần đây của Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã gây bất ngờ về thu nhập của nhân viên công ty.

Keyword đầu tiên có dấu

Trong năm 2016 DATC đã chi trả lương cho 192 nhân sự với số tiền bình quân mỗi tháng là 29 triệu đồng.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016, trong đó có thông tin cụ thể về mức lương của bộ máy lãnh đạo và nhân viên tại công ty này.

Theo báo cáo, trong năm 2016 DATC đã chi trả lương cho 192 nhân sự với số tiền bình quân mỗi tháng là 29 triệu đồng, đạt hơn 55 tỷ đồng thấp hơn kế hoạch ban đầu dự kiến chi phí lương của 2016 lên tới gần 70 tỷ đồng.

Trong đó, chi trả cho Hội đồng thành viên và các kiểm soát viên công ty là gần 4,56 tỷ đồng. Cụ thể, Chủ tịch HĐTV ông Lê Hoàng Hải nhận lương 663 triệu đồng/năm, tương đương 55,25 triệu/tháng. Tổng giám đốc ông Lương Hải Sinh nhận lương 622 triệu đồng/năm, tương đương 51,83 triệu/tháng. Các Phó tổng giám đốc và Kiểm soát viên cùng nhận mức lương 591 triệu đồng/năm, tương đương 49,25 triệu/tháng. Kế toán trưởng ông Phạm Quang Hiền nhận 550,8 triệu đồng/năm, tương đương 45,9 triệu/tháng.

Keyword đầu tiên có dấu

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 tại DATC. 

Theo Báo cái tài chính năm 2016, tổng doanh số mua bán nợ, tài sản của DATC ước đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015. Doanh thu đạt 2.006 tỷ đồng, giảm 15% nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 20%, đạt 386 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, DATC đạt doanh số mua nợ và tài sản là hơn 898 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng doanh thu của DAT đạt hơn 806 tỷ đồng. Tuy nhiên, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp với số vốn thu hồi là 41,962 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu. Cũng trong 6 tháng đầu 2017, công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 17 doanh nghiệp, với giá trị tiếp nhận là 11,877 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là 11,292 tỷ đồng, nợ là 434 triệu đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 151 triệu đồng.

DATC cho biết, trong năm 2017 công ty đặt mục tiêu đưa lợi nhuận nhích lên 390 tỷ đồng thông qua việc mở rộng phạm vi, đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ (kể cả doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác), các ngân hàng có vốn nước ngoài… 

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi các DNNN. 

Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 29/4/2014, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 01/11/2015, Công ty được tăng vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đức An