Hé lộ những sai phạm gần trăm tỷ của lãnh đạo TP Trà Vinh

18/10/2018 08:50

Lãnh đạo TP Trà Vinh đã để ra sai phạm với số tiền gần trăm tỷ đồng.

hé lộ những sai phạm gần trăm tỷ của lãnh đạo tp trà vinh

Trụ sở Thành ủy Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Diệp Văn Thạnh, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh và cảnh cáo ông Phạm Văn Tám, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh do đã có những sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ở giai đoạn 2011-2016, trong lúc TP Trà Vinh triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, các Chủ tịch và Phó Chủ tịch nêu trên đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước, để xảy ra nhiều sai phạm, gây thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước.

Trong đó, ông Diệp Văn Thạnh, trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch TP (từ ngày 1/1/2011 đến ngày 1/7/2014), được Chủ tịch TP Trà Vinh ủy quyền ký 146 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với tổng số tiền trên 24 tỷ trong đó có 48 trường hợp miễn giảm sai quy định với tổng số tiền trên 11,4 tỷ đồng. Đến giai đoạn giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh (từ ngày 1/7/2014 đến nay), ông Thạnh đã ký 5 quyết định miễn giảm sai quy định với số tiền trên  912 triệu.

Nghiêm trọng nhất, ông Thạnh đã ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP ký các quyết định miễn giảm  tiền sử dụng đất cho 504 đối tượng; trong đó, 236 trường hợp sai quy định với số tiền trên 51,8 tỷ đồng.

Đối với ông Phạm Văn Tám, trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh đã ủy quyền cho Phó chủ tịch ký hàng trăm quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất trong đó có 46 trường hợp miễn giảm sai quy định với số tiền trên 11,1 tỷ đồng. Đặc biệt, thời gian giữ Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Sơn đã lập hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cho chính bản thân sai quy định với số tiền trên 67 triệu đồng.

Lê An