Hé lộ tuyến đường sắt kết nối Đông Nam Á

28/06/2017 06:56

Thái Lan vừa quyết định xây dựng đoạn đường sắt cao tốc, thúc đẩy liên kết với các thành phố lớn Đông Nam Á.

Thái Lan vừa quyết định xây dựng đoạn đường sắt cao tốc hướng về phía Bắc, thúc đẩy liên kết mạng Liên Á với các thành phố lớn Đông Nam Á.

Lê Ngọc