Hệ thống ITS cao tốc Trung Lương hơn 38 triệu USD hư hỏng thế nào?

26/10/2019 10:01

Hệ thống ITS của cao tốc TP HCM - Trung Lương đầu tư hơn 38 triệu USD mới đưa vào khai thác 5 năm đã hư hỏng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Hệ thống điều hành Trung tâm ITS cao tốc TP HCM - Trung Lương bị lỗi phần mềm khiến màn hình không hiển thị được các thông số, bình đồ tuyến như ban đầu, toàn bộ màn hình đen sì và hiện chữ “no signal”

Hệ thống Trung tâm điều hành giao thông thông minh (ITS) của cao tốc TP HCM - Trung Lương đã hư hỏng hơn 1 năm nay. Theo Cục quản lý đường bộ 4, hệ thống hư hỏng chủ yếu là do lỗi phần mềm. Sau khi hết thời gian bảo hành, nhà cung cấp thiết bị là một công ty của Hàn Quốc về nước, hệ thống bắt đầu hư hỏng.

Ngoài phần mềm, một số thiết bị như camera, hệ thống đếm xe...ở ngoài đường do không được duy tu nên cũng phát sinh hư hỏng. Hiện dữ liệu từ camera ngoài đường chuyển về được trung tâm, tuy nhiên cán bộ kỹ thuật trung tâm không điều khiển được hệ thống.

Cục QLĐB 4 đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị sửa chữa hệ thống ITS này. Dự kiến kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Phan Tư