Heineken bảo tồn nguồn nước, nguồn tài nguyên quý giá

11/12/2020 16:07

Heineken quản lý chất thải đúng cách để bảo tồn nguồn nước, nguồn tài nguyên quý giá.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Heineken Việt Nam trao tài trợ dự án Bảo tồn nguồn nước tại Tam Đường, Lai Châu, giúp người dân địa phương tiếp cận nước sạch cho sinh hoạt..

Mới đây, Heineken Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tổ chức buổi lễ bàn giao các dự án bảo tồn nguồn nước tại các xã Hồ Thầu và Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Dự án này thuộc chương trình nước sạch cộng đồng do HEINEKEN Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp nước sạch cho các hộ dân khu vực nông thôn và thiếu nước.

Khởi động từ tháng 1/2020, dự án bảo tồn nguồn nước tại Lai Châu bao gồm 6 buổi tập huấn và 6 buổi huấn luyện kỹ thuật nhằm trang bị cho người dân địa phương những kiến thức cần thiết về tình trạng khan hiếm nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, cũng như cách phân loại và xử lý chất thải đúng cách trong các hoạt động nuôi trồng, nông nghiệp và trong sinh hoạt hằng ngày.

Đồng thời, Heineken Việt Nam hỗ trợ một số trang thiết bị thu gom chất thải tại Tam Đường và xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước tại Than Uyên.

Dự án bảo tồn nguồn nước tại Tam Đường, Lai Châu thể hiện cam kết lâu dài của Heineken Việt Nam với chủ đề nước sạch nói riêng và sự phát triển bền vững nói chung. Dự án sẽ được tiếp tục tại các cộng đồng cần nước sạch tại Quảng Nam trong năm 2021.

Khoa Nam