Thành tích này giúp người đẹp có vị trí cao hơn trong bản đồ nhan sắc Việt.
Thành tích này giúp người đẹp có vị trí cao hơn trong bản đồ nhan sắc Việt.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)