Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến cho rằng, Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu khá "nhạt", bởi cô có phong cách khá an toàn với những phát ngôn an toàn.
Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến cho rằng, Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu khá "nhạt", bởi cô có phong cách khá an toàn với những phát ngôn an toàn.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)