Kể từ khi đăng quang, Tiểu Vy nhận được những lời khen ngợi về sự nỗ lực hoàn thiện bản thân, đặc biệt là về nhan sắc.
Kể từ khi đăng quang, Tiểu Vy nhận được những lời khen ngợi về sự nỗ lực hoàn thiện bản thân, đặc biệt là về nhan sắc.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)