Nàng hậu 19 tuổi nay đã trưởng thành, sắc sảo hơn so với thời điểm đăng quang ở tuổi 18.
Nàng hậu 19 tuổi nay đã trưởng thành, sắc sảo hơn so với thời điểm đăng quang ở tuổi 18.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)